Arvonlisävero

Arvonlisäverotus muodostaa yrittäjälle jatkuvia velvollisuuksia. Jokainen liiketoiminnan muodossa tapahtunut myynti tulee käsitellä arvonlisäverolain määräyksiä noudattaen. Yhtiön on myös syytä varmistaa, että myös vähennysoikeus tulee täysimääräisesti hyödynnettyä. Arvonlisäverolaista seuraa lukuisia menettelyllisiä vaatimuksia.

Laskutusta koskevat vaatimukset määrittävät myös käytännön kirjanpitotyötä. Kun tähän monimutkaiseen palapeliin lisätään vielä arvonlisäverolain kansainvälistä myyntiä koskevat säännökset, käännetty verovelvollisuus ja lukuisat muut poikkeukset, kokonaisuus muodostuu varsin moniselitteiseksi. Meihin kannattaa olla yhteydessä aina, kun arvonlisäveroasiat herättävät kysymyksiä.

Vähennysoikeus on arvonlisäverojärjestelmän ehdoton kulmakivi. Kausiveroilmoituksia on mahdollista korjata kolmen vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä. Halutessasi voit tarkastuttaa kausiveroilmoituksesi Feeniksillä ja varmistua, että kaikki vähennyskelpoinen arvonlisävero on ilmoitettu oikein.

Kuntien arvonlisäveroasiat ovat moninaisia ja poikkeavat osin perinteisistä. Feeniks on tehnyt lukuisia kuntia koskevia arvonlisäverotuksen töitä ja tarjoaa kokonaisvaltaisesti kilpailukykyisen avun sekä pienissä että suurissa arvonlisäverokysymyksissä.