Ennakkotiedot ja poikkeusluvat

Ennakkokannanotossa Verohallinto vahvistaa verolaintulkintansa suhteessa yrittäjän tiettyyn ennalta määrittämään liiketoimeen. Osakeyhtiön tulee suuressa osassa verotuskysymyksiään hakea ennakkoratkaisua.

Ennakkoratkaisut ovat maksullisia ja verovelvollinen vastaa itse siitä, että ennakkoratkaisun kohteena oleva asia tulee riittävästi selvitetyksi. On oleellista, että ennakkoratkaisukysymykset muotoillaan juuri yrityksesi etua palvellen. Kysymyksen muotoilu määrittää ratkaisun suunnan. Verohallinnon tulee tietää vain kysymyksen ratkaisun kannalta oleelliset seikat. Neuvomme asiakasta ennakkoratkaisuprosessissa, laadimme hakemuksen ja avustamme asiakasta, käyttämään myös muita verolakien sallimia keinoja verotusasiansa selvittämiseksi.

Jos esimerkiksi osakeyhtiön tai osuuskunnan osakkeista tai osuuksista on yli puolet muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa, se menettää oikeuden käyttää edellisten vuosien tappioita. Omistajanvaihdoksen yhteydessä tappioiden vähentämiseen voidaan hakea poikkeuslupaa. Hakemuksen voi tehdä osakeyhtiö tai osuuskunta, jonka tappioista tai yhtiöveron hyvityksistä on kysymys. Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää, että osakeyhtiön tai osuuskunnan toiminta jatkuu, lupa on toiminnan jatkumisen kannalta tarpeen ja poikkeuslupaan on omistajanvaihdokseen liittyviä erityisiä syitä.

Arvonlisäverotuksessa on mahdollista pyytää Verohallinnolta maksutonta kirjallista ohjausta. Ohjauspyynnöstä ei voi erikseen valittaa, joten on hyvä tapauskohtaisesti harkita, onko järkevämpää saada ennakkoratkaisuun valituskelpoinen päätös.

Avustamme kaikissa ennakkokannanotoissa alkukartoituksen jälkeen sovittuun kiinteään hintaan.