Muutoksenhaku

Riitelemme puolestasi.

Verotukseen haetaan, verolajista riippuen, oikaisua joko Verohallinnolta tai, hallinto-oikeudelta. Hallintoprosessissa on ensiarvoisen tärkeää, että hakijalla on asiaansa koskevat tosiseikat selvillä. Vaikka oikeudellisten perusteiden ilmoittamista eli oikeustosiseikkojen juridista luonnehdintaa (tuomioistuin tuntee lain) ei hakijalta edellytetäkään, menestyksekäs verovalitus syntyy parhaiten yhteistyössä asiantuntijan kanssa.

Muutoksenhaku ei luonnollisesti ole itsetarkoitus. Ennaltaehkäisy ja pitkäjänteinen suunnittelu vähentävät tarvetta oikeusprosesseille. Joskus myös Verohallinnon itsepintaiset tulkinnat pakottavat yrityksen valittamaan hallinto-oikeuteen. Olipa tarve muutoksenhakuun syntynyt mistä syystä tahansa, seisomme rinnallasi oikaisulautakunnasta aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.
Hallinto-oikeuteen tehtävän verovalituksen oikeudenkäyntimaksu on 250€. Mikäli yhtiönne epäröi valituksen menestymismahdollisuuksia, Feeniks tarkastaa mielellään onko menestyksekkään oikeusprosessin käynnistämiselle perusteita. Lähdemme, tai olemme lähtemättä, jokaiseen prosessiin ainoastaan asiakkaan etu mielessä.