Puolitotuuksien välttämiseksi

Koska mediassa on esitetty veroasiantuntijoiden toimesta puolitotuuksia hallituksen esityksestä 97/2017, teen tähän nopean yhteenvedon verotusmenettelylain uusista veronkorotuspykälistä.

Uudet veronkorotuspykälät, joita sovelletaan ensi kerran vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa ovat:

32 §, joka keskittyy veronkorotuksen määräämisedellytyksiin.

32 a §, jossa perustapauksessa veronkorotuksen määrä on aina 2 prosenttia lisätyn tulon määrästä, vaikka yhtiölle ei syntyisi lisätyn tulon perusteella maksettavaa veroa. Kun yhtiöllä on verotettavaa tuloa, on veronkorotus aina 10 prosenttia lisätyn tulon veron määrästä.
Toistuvan ja piittaamattoman menettelyn tapauksissa 3 – 10 prosenttia lisätyn tulon määrästä. Kun yhtiöllä on verotettavaa tuloa, on veronkorotus 15 – 50 prosenttia lisätyn tulon veron määrästä.

Niin sanotun tehokkaassa katumisessa, eli tilanteessa, jossa verovelvollinen itse ilman mitään Verohallinnon toimenpiteitä huomaa virheensä ja korjaa sen verotuksen päättymisen jälkeen, on korotus 0,5 prosenttia. Kun verovelvollisella on verotettavaa tuloa, on veronkorotus 2,5 prosenttia lisätyn tulon veron määrästä.Toisin kuin tietyissä piireissä väitetään, ei tässä ole kyse millään tavalla aggressiiviseen verosuunnitteluuun liittyvästä asiasta vaan siitä, että verovelvollista rankaistaan vähemmän, kun hän itse tuo virheensä verottajan tietoon.

32 b §:ssä säädetään veronkorotuksen erityistilanteista. Näissäkin tapauksissa määrätyn veronkorotuksen suuruus vaihtelee 10 – 50 prosentin välillä VERON määrästä, joten voimme todeta, että Suomessa voidaan määrätä itse asiassa suurempi veronkorotus kuin Ruotsissa.

Mikäli sinulla on kysyttävää veronkorotuksista, ota yhteyttä Feeniksiin, vastauksemme pitävät sisällään vähemmän puolitotuuksia. Tietoa, taitoa, hymyjä ja silmäniskuja sen sijaan keskimääräisesti enemmän kuin muilla veropalveluyrityksillä…

– Feeniks