Verohallinto ja Trump

Verohallinto on tunnettu vahvasta mielikuvamarkkinoinnistaan ja alalla suhtaudutaan siihen kuten markkinointiin yleensä. Lukiessani tuoretta Sunnuntaisuomalaisen juttua (20.1.2019, maksumuurin takana), olin vetää sunnuntaibrunssin etämyyntimimosat väärään kurkkuun. Verovalvonnan ja veronkannon lisäksi Verohallinto katsoo Seppo Raitolahden suulla valvovansa myös kansakunnan moraalia ja omistautumista omaa maata kohtaan.

”Ostajia ei voi pitää kovin isänmaallisina”. Menemättä syvemmälle siihen, mitä isänmaallisuus on, tai onko veronmaksajan oltava isänmaallinen, on kysyttävä, millainen menettely valtion viranomaiselta on hyväksyttävää. Sunnuntaisuomalaisen artikkelissa jyväskyläläisen Matin (nimi muutettu) kerrotaan saaneen Tullilta kirjeen, jossa Matin todetaan saaneen lähetyksen valmisteveron alaisia tuotteita, jonka tiedot tulli on välittänyt Verohallinnolle. Lehtiartikkelissa sanotusta poiketen vaikuttaa siltä, että Matti on hankkinut tuotteensa etämyynnistä. Etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa yksityishenkilö ostaa kulutukseen luovutettuja valmisteveron alaisia tuotteita, jotka etämyyjä tai joku muu tämä puolesta suoraan tai välillisesti lähettää tai kuljettaa Suomeen. Verovastuu on tällöin aina myyjällä. Tullin tehtäviin kuuluu toki maahan tuotavien lähetysten valvominen, joten tällaista ”uhkailua” voidaan pitää Tullin tehtäviin kuuluvana.

Ongelmaksi muodostuu sen sijaan Raitolahden kommentit: ”99 -prosenttia asiakkaista kyllä tietää, ettei näistä makseta veroja. Ei tätä joukkoa voi pitää kovin isänmaallisena.” Ottaessaan kantaa valmisteverotukseen, tulisi Verohallinnon edustajan muistaa verohallintolain mukaiset Verohallinnon tehtävät, joita ovat:

– Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verojen ja maksujen kanto, perintä, verovalvonta sekä veronsaajien oikeuden valvonnan järjestäminen sen mukaan kuin erikseen säädetään.

– Johtaessaan verohallinnon toimintaa verohallituksen tulee edistää oikeaa ja yhdenmukaista verotusta sekä kehittää verohallinnon palvelukykyä.

– Verohallinnon tulee suorittaa ne selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtävät sekä ne muut tehtävät, jotka valtiovarainministeriö sille antaa tai jotka sille erikseen säädetään taikka määrätään. (Verohallintolaki 2 §)

Täydellisessä maailmassa Verohallinnon tehtäviin ei kuulu minkäänlaisten moraalipäätelmien tekeminen. Valtion virkamiehen tulisi aina isänmaallisesti noudattaa eduskunnan säätämää lakia (siinäkin tapauksessa, että johto norsunluutornissa on päättänyt toisin). Nämä päätelmät vaarantavat verotuksen objektiivisuuden.

Trump voi olla populistinen, Verohallinto ei. Väite, etteivät etämyyjät maksa ollenkaan veroja on myös väärä. Jutussa tuodaan ansiokkaasti esille Viinikellari.comin toiminta veronmaksajana. Myös allekirjoittaneella on useita valmisteveroa Suomeen tilittäviä asiakkaita. Verohallinnon lähestymistapa täysin lailliseen etämyyntiin kuvaakin laajempaa aihepiiriin liittyvää suurta isänmaallista ristiretkeä. Pyritään saamaan aikaan totaalikielto, ei suinkaan ohjaamaan ulkomaisia viinikauppiaita. Syytöksillä törkeistä veropetoksista ynnä muista Verohallinto on ollut edesauttamassa tilannetta, jossa ulkomaiset kauppiaat eivät uskalla korjata virheitään.

Verovelvollisella on aina mahdollisuus valita itselleen verotuksellisesti edullisin lain mukainen menettelytapa. Tämä koskee myös perjantaipulloa. Jos verovelvollinen ei perjantaina tartu Alkon oven kahvaan, ei hän ole sen suurempi syntinen kuin henkilö, joka hakee pullonsa monopolikaupasta tai saa lähetyksensä postista, vaikka veroseuraamukset voivat, valinnasta riippuen, vaihdella. On isänmaallista suunnitella veronsa lain mukaan parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Palvelemme myös muissa verosuunnitteluasioissa! email: info@taxfenix.fi puh: 0207809210

-Feeniks