Verotarkastus

Verotarkastus on perusteellisin yksittäiseen yrittäjään kohdistuva verovalvonnan muoto. Vaikka virheitä pyritään myös oikaisemaan verovelvollisen eduksi, verotarkastuksen käynnistyessä voi yrittäjä huomata olevansa varsin yksin. Tilanteen tasoittamiseksi on syytä käyttää avustajaa, jotta kaikki verovelvollisen eduksi vaikuttavat seikat tulevat huomioiduksi.

Pienimmillään verotarkastuksesta aiheutuva riesa ilmenee siten, että yritykseltä kuluu siihen aikaa. Verovelvollisen tulee toimittaa tarkastajille tarvittavat dokumentit ja käydä yrityksen asioita läpi tarkastuksen alku- ja loppupalavereissa. Tarkastuksen kulusta kerrotaan tarkemmin verohallinnon sivuilla.

Verotarkastuksen perimmäinen tarkoitus on turvata verotulojen kerääminen. Tästä asetelmasta johtuen verokarhua on turha pitää ystävänä. Kun tarkastuksen kulkuun vaikutetaan alusta asti, vältetään turhat Verohallinnon virheistä johtuvat muutoksenhaut. Verovelvollista kuullaan vain kerran ennen maksuunpano- ja verotuspäätöksen tekemistä. Tästä syystä kannattaa olla aktiivinen heti tarkastuksen alkuvaiheesta alkaen, jotta yhden kuulemisen sisältävä verotarkastuskertomus ei sisältäisi vahingollisia johtopäätöksiä.

Tarkasta tarkastus! Vaikka uskomme kaikissa toimissa ennakolliseen valmistautumiseen, asiakas ei ole välttämättä käyttänyt kaikkia mahdollisia keinoja verottajan väitteiden torjumiseksi. Haluamme varmistaa, ettei Verohallinto ota sinulta enemmän kuin sille kuuluu. Tarkastamme yhtiösi tarkastuskertomukset ja verotusta koskevat päätökset ilmaiseksi ja autamme mahdollisten jatkotoimenpiteiden suunnittelussa.