Verotus voi olla yksinkertaista

On sanottu, että: ”Vaikein asia maailmassa ymmärtää on tulovero.” sekä toisaalla: ”Tässä maailmassa ei mikään ole varmaa, paitsi kuolema ja verot”. Verotuksen maailma herättää tunteita. Milloin veron määrä tuntuu väärältä, milloin verotuksen perusteet tuntuvat oudoilta tai milloin veron kerääminen tuntuu epäasianmukaiselta.

Yhtä kaikki, verotus on osa jokaisen henkilön elämää ja kuolemaa. Verotus voi olla yksinkertaista, kaksinkertaista tai useampikertaistakin.

Yksinkertaisuus itsessään saa useita sanakirjamääritelmiä. Kyse voi esimerkiksi matemaattisten kertomien esittämisestä, tietyn tehtävän vaikeusasteen arvioinnista tai tietyn henkilön henkisten kykyjen mittaamisesta. Yksinkertaisen vastakohta on monimutkainen. Monimutkaisen sanakirjamääritelmä on kuitenkin yksinkertainen.

Se on ”ei yksinkertainen, vaikea”. Monimutkaisen määritelmä ei pidä kuitenkaan sisällään sitä oletusta, että monimutkainen veroasiantuntija olisi fiksu. Vaikka verolainsäädännön, kuten kaiken muunkin sääntelyn, tulisi olla yksinkertaista, se ei näyttäydy yrittäjälle sanan vaikeusastetta kuvaavan määritelmän mukaisesti helppona. Pikemminkin yrittäjä voi miettiä, että kukahan yksinkertainen tämän verolain säätämisestä ja soveltamisesta vastaa.

Yksinkertaisuus ja monimutkaisuus ovat suhteellisia käsitteitä, joiden merkitys riippuu asiayhteydestä jossa niitä sovelletaan sekä soveltajan ymmärryksestä. Yrittäjän päivittäisessä toiminnassa ei kuitenkaan ole sijaa tällaiselle suhteellisuudelle. Monimutkaisinkin kone voi toimia yksinkertaisilla käyttöohjeilla. Kun kaikki tarpeeton on riisuttu pois, jäljelle jää vain toimiva laite, jota vikatilanteessa huoltaa spesialisti. Vero-oikeutta koskevien asioiden hoidossa kannattaa pitää ohjenuorana sitä, että vero-oikeuden spesialisti on verojuristi. Samalla tavalla kuin potilas valitsee luunmurtumansa hoitoon äänimaljaterapeutin sijaan ortopedin, on yrittäjän järkevää valita vaativien veroasioiden hoitoon vastaava spesialisti.

Aloituskappaleessa puhuvat Albert Einstein ja Benjamin Franklin. Molempien sanomaan on helppo yhtyä periaatteen tasolla. Molemmat suurmiehet olivat tiedemiehiä, eivät veroasiantuntijoita. Feeniksin kanssa voit varmistaa sen, etteivät varmasti uhkaavat verot tule sinulle maksettavaksi yhtään laissa määrättyä suurempana. Monimutkaisuuden hallinnassa Feeniks noudattaa aina Einsteinin hiomakiven periaatetta: ”Kaikki pitäisi tehdä niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista, mutta ei yhtään sitä yksinkertaisemmaksi.” Toimitamme sinulle ratkaisuja, emme prosessikaavioita.

Quality in Simplicity

Feeniks