Yrityksen verosuunnittelu lyhyesti

Veroasiat eivät ole pelkästään repiviä tulkintaristiriitoja veronmaksajan ja veronsaajan välillä. Ajattelin siis kirjoittaa hieman kevyemmän ja lyhemmän tekstin yrittäjän verotukseen vaikuttavista yksinkertaisista valinnoista. Koska mitään ei saa tehdä liian yksinkertaiseksi, teksti saattaa kuitenkin vaikuttaa raskaalta ja pitkältä. Lukeminen kannattaa siitä huolimatta. Alla muutama huomio yrittäjän ja yrityksen tavanomaisesta verosuunnittelusta:

Yhtiömuodolla on merkitystä

Elinkeinotoimintaa voi harjoittaa luonnollisesti yksin tai yhdessä. Yksin voi operoida toiminimellä tai osakeyhtiöllä. Yhdessä yrittäminen onnistuu avoimella yhtiöllä, kommandiittiyhtiöllä tai osakeyhtiöllä. Osakeyhtiössä toimitaan rajatulla vastuulla, toiminimessä omalla vastuulla ja edellä mainituissa henkilöyhtiöissä voi joutua ottamaan vastuun myös yhtiökumppanin toimista. Yhtiömuotojen välillä on myös verotuksellisia eroja:

Toiminimi:

– Toiminimen tulos verotetaan henkilökohtaisena pääoma- tai ansiotulona.
– 20 % toiminnan nettovarallisuudesta (varat-velat) katsotaan pääomatuloksi, josta verotetaan 30 % (34 % yli 30.000 € osalta).
– Kun tuloksesta on vähennetty pääomatulona verotettava osuus, verotetaan loppuosa ansiotulona.
– Toiminimiyrittäjä voi vaatia, että pääomatulo-osa on 10 % tai 0 %.
– Vuoden 2017 alusta asti yksityisen elinkeinonharjoittajan hyväksi lasketaan myös yrittäjävähennys. 5 %, joka otetaan päältä pois ennen muita laskutoimituksia.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö:

– Henkilöyhtiön tulos verotetaan yhtiömiesten henkilökohtaisena pääoma- tai ansiotulona.
– 20 % toiminnan nettovarallisuudesta (varat-velat) katsotaan pääomatuloksi, josta verotetaan 30 % (34 % yli 30.000 € osalta).
– Kun tuloksesta on vähennetty pääomatulona verotettava osuus, verotetaan loppuosa ansiotulona.
– Vuoden 2017 alusta asti yksityisen elinkeinonharjoittajan hyväksi lasketaan myös yrittäjävähennys. 5 %, joka otetaan päältä pois ennen muita laskutoimituksia.
– Yhtiömiehille voidaan maksaa myös palkkaa.

Osakeyhtiö:

– Osakeyhtiön tulovero on 20 %
– Omistaja yrittäjä saa yhtiöstä palkkaa, osinkoa, molempia (tai ei kumpaakaan).
– Jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta.
– 150 000 euron ylittävästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa.
– Jos osinko ylittää osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 %:n tuoton, ylimenevästä osasta 75 % on osingonsaajalle ansiotuloa ja 25 % verotonta tuloa.
– Osakkeen matemaattinen arvo saadaan siten, että yhtiön nettovarallisuus (varat – velat) jaetaan osakkeiden lukumäärällä.

Liiketoiminta on luonnollisesti tärkein lähtökohta, joten yritysmuotoa valitessa verotus ei voi olla ainoa motiivi. Verotus on kuitenkin tärkeä osa tätä suunnittelua. Mikäli on tarkoitus pyörittää suhteellisen pienimuotoista toimintaa, eikä hakea kasvua, osakeyhtiö ei ole välttämättä verotuksellisesti tehokkain vaihtoehto yrittäjälle. Erityisesti tuore yrittäjävähennys on syytä huomioida. Yritysmuotoja voi muuttaa. Ainoa ns. lopullinen yritysmuoto on osakeyhtiö.

Palkkaa vai osinkoa

Kun olet edelliset erot huomioiden perustanut osakeyhtiön, kannattaa huomioida, että palkka on yhtiölle vähennyskelpoinen, kun taas yrittäjän taskuun päätyvästä osingosta osakas maksaa parhaimmassakin tapauksessa veroa jopa 26 %. Siltä osin kuin pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verorasitus nousee 26,8 %:iin. Pääomaverokanta on 30 % ja verotettavan pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %. Yrittäjä voi nostaa palkkaa suhteellisen paljon ennen kuin hänen henkilökohtainen tuloveroprosenttinsa nousee edellä mainittuun suuruuteen.

Osakeyhtiössä palkan ja osingonjaon kysymykset liittyvät siihen, kuinka paljon yhtiöllä on varaa maksaa palkkaa tai jakaa osinkoa sekä kuinka paljon yhtiöllä on varallisuutta. Asiaan vaikuttaa myös millaisesta yrityskokonaisuudesta on kyse (yksi vai useampi yritys) ja miten tämä rakenne on toteutettu.

Optimaalinen suhde palkan ja osingon välillä selviää parhaiten tapauskohtaisella laskennalla. Palkkaan, osinkoon ja oikeisiin rakenteisiin kannattaa kiinnittää huomiota. Näiden asioiden selvittämiseen kulutettu euro maksaa itsensä yleensä itsensä korkojen kanssa takaisin.
Palkanmaksun lisäksi verovapaat korvaukset kannattaa aina hyödyntää. Esimerkiksi liikkuvaa toimintaa harjoittavan yrittäjän on hyvä huomioida myös kilometrikorvaukset (0,41 €/km) ja päivärahat (yli 6h 19 €, yli 10 h 41 €).

Myös yrittäjän ja osakeyhtiön väliset liiketoimet sisältävät tiettyjä suunnittelumahdollisuuksia.

Yritysrakenteet

Jos yrittäjä omistaa useita yrityksiä on mahdollista saavuttaa myös verotuksellisia hyötyjä järjestämällä omistus optimaalisella tavalla. Näitä hyötyjä voivat olla esimerkiksi verovapaat osingot, konserniavustukset tai yhtiön osakkeiden verovapaat luovutukset. Edellä mainitut kaikki ovat verojärjestelmämme suomia mahdollisuuksia harjoittaa yritystoimintaa parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

Monesti täysin perustelua perustaa jo yhden omistettavan yhtiön tapauksessa yhtiö omistamaan ja hallinnoimaan varsinaista liiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä. Kahden henkilön yhdessä pyörittämän yrityksen omistajilla voi olla erilaisia tarpeita esimerkiksi osingonjaon suhteen. Myös liiketoimintaan liittyvät riskit voivat puoltaa mainittua rakennetta. Toki haittojakin on.

Nämä rakenteet ja niiden järjestäminen vaativat tarkkaa suunnittelutyötä sekä halutun tavoitteen että valittujen keinojen valinnoissa. Jokainen verolaji miettien, kokonaiskuva kirkkaana, saadaan aikaan paitsi verotehokas myös mahdollisimman helppo rakenne myös sinun tarpeisiisi.

Lopuksi

Kaiken suunnittelun pohjana ovat liiketoiminnalle mielekkäät ratkaisut. Yrityksen ja omistajan edut toteutuvat parhaiten, kun kauppa käy. Verotusta koskevat päätökset kannattaa suunnitelle tarkkaan ja pyrkiä tekemään ajoissa vähemmän kuin myöhässä liikaa.

Jottei yritysten eräät tavanomaisimmat verosuunnittelun muodot unohtuisi, on tärkeää hoitaa myös poistojen ja hankintojen ajoittaminen oikein. Näidenkin asioiden hoitoon Feeniks tarjoaa mitä parhainta apua. Mikäli sinulle heräsi kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä info@taxfenix.fi tai +358 20 78 09 210.

-Quality in Simplicity

Feeniks